Duże budowle oraz zabytki

Duże obiekty budowlane:

  • Bloki mieszkaniowe
  • Kamienice wielokondygnacyjne
  • Obiekty użyteczności publicznej
  • Budynki i budowle zabytkowe
  • Kościoły i obiekty sakralne

wymagają nieco innego podejścia niż domy jednorodzinne, przede wszystkim wymiar robót jest o wiele większy niż w przypadku niewielkich domów. Poprzez odpowiednią organizację pracy, konsultowaną z administratorem/właścicielem budynku, staramy się aby prace budowlane były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, a ewentualne wyłączenia powierzchni z użytkowania - jak najkrótsze.

W przypadku budowli zabytkowych mamy do czynienia z dodatkowymi problemami takimi jak: grubość murów, rodzaj użytego materiału, nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Swoje prace prowadzimy w taki sposób aby nie naruszyć elementów podlegających ochronie, a uzyskać pożądany efekt.

Współpracowaliśmy z wieloma wspólnotami mieszkaniowymi, administracjami osiedli i obiektów zabytkowych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac.

&nbsp