O metodzie iniekcji krystalicznej

Metoda iniekcji krystalicznej została opracowana w 1987 roku przez doktora inżyniera Wojciecha Nawrot z Wojskowej Akademii Technicznej. Polega ona na wytwarzaniu blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu. Blokadę przeciwwilgociową stanowią wytrącane z aplikowanej mieszaniny nierozpuszczalne w wodzie kryształy, które osadzając się w kapilarach muru powodują jego uszczelnienie przed dalszą penetracją wilgoci.

Metoda jest bardzo skuteczna i prosta w stosowaniu. Dzięki wykorzystaniu wody zaiwlgacjącej mury do przenoszenia "uszczelniacza" wystarcza odpowiednie nawiercenie otworów w murze zwanych iniekcyjnymi. Po zaaplikowaniu aktywatora krzemianowego będącego mieszaniną wody, cementu portlandzkiego i specjalnie dobranych, przez autora metody, związków krzemu rozpoczyna się tworzenie bariery przeciwwilgociowej, które trwa na ogół 7 dni. Jak wykazały liczne badania laboratoryjne, wokół każdego z otworów, w promieniu od 6 do 8 cm, tworzą się pierścienie kryształów blokujących wilgoć.

Wysoką jakość i skuteczność zapewnia fakt że aktywator krzemianowy dla każdego z budynków jest osobiście przygotowywany przez autora metody, a pozwolenie na jej stosowanie mają tylko wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednią licencję. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym opisem metody, oraz przykładów jej zastosowań zapraszamy na stronę projektu:

http://www.i-k.pl